चिंतामणी - कळंब येथील श्री चिंतामणीचे मंदिर भगवान गणेशाचे महत्वाचे तीर्थक्षेत्र आहे. विदर्भातील अष्ट विनायका पैकी हे एक देवस्थान असल्याचे मानले जाते. यवतमाळ शहरापासून अवघ्या १७ किमी अंतरावर नागपूर-तुळजापूर महामार्गावर सदर मंदिर आहे ..


पात्र अपात्र यादी    पदभरती - प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, (महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, अमरावती)
मुलाखती - जिल्हा सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता तसेच सहा. सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता यांच्या मुलाखतींचा कार्यक्रम व मुलाखत पात्र उमेदवारांच्या दिनांक निहाय याद्या (जिल्हाधिकारी कार्यालय

पदभरती २०१४-१५ - जिल्हा परिषद कार्यालय

नवीन महा-ई-सेवा केंद्र प्राप्त करण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी अर्ज व संबधीत गावांची यादी (जिल्हाधिकारी कार्यालय)    वाटप करण्यात आलेल्या नवीन महा-ई-सेवा केंद्रे व अर्जदारांची यादी

जिल्हाधिकारी यांचे आस्थापनेवरील मंडळ अधिकारी संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१४ ची अंतिम जेष्ठता यादी (जिल्हाधिकारी कार्यालय)

शुद्धीपत्रक-२    पदभरती - प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, (महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, अमरावती)

महा. गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना (महा.) अंतर्गत जिल्हा सेतू सोसायटी मार्फत सरळ मुलाखतीने कंत्राटी पदांची भरती (जिल्हाधिकारी कार्यालय)

दि. ०१.०१.२०१४ ची अव्वल कारकुनांची अंतिम जेष्ठता सूची (जिल्हाधिकारी कार्यालय)

शेतकरी आत्महत्या - सन २००१ ते २०१३ मधील पात्र/अपात्र प्रकरणांची माहिती - (जिल्हाधिकारी कार्यालय)

नागरिकांची सनद - (जिल्हाधिकारी कार्यालय)

जिल्हा पुरवठा विभागाची माहिती   (जि. का.)

मिळकत पत्रिका

  आपला ७/१२ पहा - जिल्ह्यातील संगणकीकृत ७/१२ आता घरबसल्या इंटरनेट च्या   माध्यमातून पाहता येईल. सदर ७/१२ हा आपल्या माहिती करिता असून कोणत्याही   शासकीय अथवा अधिकृत कामा साठी नाही.

 राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना

  विविध अर्ज (Forms) व इतर माहिती डाऊनलोड करा. - शा.नि. क्र. संकीर्ण   १/२०१२/ प्र.क्र.१८/ई-१ दि. ३१ मार्च २०१२ अन्वये प्रमाणीकरण व नियमन केलेले   विविध दाखले

  सामाजिक आर्थिक व जात गणना - २०११ - प्रारूप याद्या    (Socio   Economic and Caste Census - 2011 - Draft Lists)

  टिपेश्वर - टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य हे उंच डोंगरवर विस्तीर्ण वृक्षराजी मध्ये वसलेले   आहे. सदर जंगलात असलेल्या टिपेश्वर..... वन्यजीव छायाचित्रे

  मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा यवतमाळ दौरा

  आपत्ती जोखीम व्यवस्थापन कार्यक्रम - वज्राघात, वीज पडणे, महापूर, रस्ते अपघात,   इमारत बांधणी, आगीपासून सुरक्षा, उष्माघात, कुत्रा चावणे, सर्पदंश, स्वाईन फ्लू,   भूकंप ...

  जिल्हा पुरवठा विभागाची माहिती

   जिल्ह्याचे राजपत्र - महाराष्ट्र राजपत्र विभागाने संपादित केलेले यवतमाळ जिल्ह्याचे  राजपत्र हे जिल्ह्याची इतंभूत माहितीचा अधिकृत श्रोत आहे....

 

मनरेगा

एगमार्कनेट

न्यायालयीन

भारतीय डाक

महाराष्ट्र शासन

भारत की जनगणना-२०११

 दि. २९ ऑक्टोबर २०१२ पासून संकेतस्थळाला भेट देणा-यांची संख्या

 सूचना : सदर संकेतस्थळा वरील माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ यांनी प्रसिद्ध केली आहे. अधिक माहिती करिता संकेतस्थळ माहिती व्यवस्थापक : निवासी उपजिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ यांचेशी संपर्क साधावा.