जिल्हा पुरवठा विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ
 
 
 
 

 

धान्य उचल व वाटप
साखरेचे प्राप्त नियतन व उचल
केरोसिनचे नियतन
पामतेलाचे प्राप्त नियतन व उचल